Ogłoszenia

Ogłoszenie

W związku ze zmianą taryfy za dostawę ciepła przez Energetykę Cieplną Sp. z o. o. w Wieluniu, która zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rada Nadzorcza Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu uchwałą nr 24/VII/2017 z dnia 06.07.2017 r. wprowadziła zmianę opłaty za podgrzanie 1 m3 wody z dotychczasowej 26,73 zł (brutto) na 29,11 zł (brutto).

Nowa opłata obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

 

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

Więcej…