Ogłoszenia

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  2. lokal o powierzchni użytkowej 42,75 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

Więcej…