• wsm1.jpg
 • wsm7.jpg
 • wsm3.jpg
 • wsm5.jpg
 • wsm4.jpg
 • wsm9.jpg
 • wsm2.jpg
 • wsm8.jpg

Witamy!

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do nabycia mieszkania w budynkach wielorodzinnych, lokale handlowo-usługowe, pomoc w prowadzeniu procesu inwestycyjnego oraz zarządzaniu nieruchomościami.

Prowadzimy w szerokim zakresie działalność społeczno-wychowawczą, emitujemy poprzez własną telewizję kablową program lokalny oraz poprzez sieć telewizji kablowej umożliwiamy mieszkańcom dostęp do internetu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w społeczność mieszkańców osiedli WSM.

 

Spółdzielnia dzisiaj:

Aktualnie Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:

 • 127 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej 249.000,35 m2
 • 24 lokale użytkowe o pow. użytkowej 9.782,87 m2
 • 521 garaży o pow. użytkowej 8.197,54 m2
 • 3 segmenty domów jednorodzinnych o pow. użytkowej 2.930,19 m2
 • Zaplecze konserwatorów,
 • Spółdzielczy Dom Kultury w os. im. Kard. St. Wyszyńskiego,
 • Klub osiedlowy w Osiedlu Kopernika.

 

Odrobina historii:

Pierwsze zebranie założycielskie spółdzielni mieszkaniowej odbyło się w dniu 16 lipca 1962r.

Członkowie założyciele podpisali statut, następnie dokonano wyboru władz Spółdzielni – Rady i Zarządu Spółdzielni.

Skład pierwszego Zarządu ( 1962 - 1965) był następujący:

 1. Stanisław Kasza - Przewodniczący Zarządu
 2. Ryszard Majtyka - V-ce przewodniczący
 3. Eugeniusz Zakręta - członek Zarządu

Po zarejestrowaniu w dniu 5 listopada 1962 r. w Sądzie Rejestrowym w Sieradzu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Wieluniu uzyskała osobowość prawną i mogła przystąpić do wypełniania swych zadań statutowych.

Nowo powstała Spółdzielnia podjęła bezzwłocznie działania, w wyniku których już w 1963 r. rozpoczęto budowę dwóch budynków o 48 mieszkaniach przy ul. Okólnej, a pierwsze efekty uzyskano w maju 1965 r. Wraz z oddaniem do użytku pierwszych bloków mieszkalnych nastąpiło wielkie zainteresowanie wielunian mieszkaniami spółdzielczymi, stąd też już w 1965 r. rozpoczęto proces inwestycyjny kolejnego osiedla przy ul. Traugutta i Sieradzkiej obejmującego 13 bloków o 687 mieszkaniach wraz z infrastrukturą społeczną.

W dniu 20.05.1971 r. dokonano zmiany nazwy Spółdzielni na „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu” i jednocześnie rozpoczęto budowę bloków mieszkalnych w Praszce wznosząc 4 budynki o 160 mieszkaniach.

W roku 1972 następuje kolejna zmiana nazwy Spółdzielni na „Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu”, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego. W następnych latach powstają kolejne osiedla mieszkaniowe: przy ul. Szkolnej, osiedle Ludwika Waryńskiego (obecnie Ks. Kard. St. Wyszyńskiego) oraz osiedle Stare Sady, w których poza budynkami mieszkalnymi wzniesiono liczne placówki handlowo-usługowe, przedszkola, domy kultury i szkoły.